ODŚNIEŻANIE DACHÓW I PARKINGÓW – WARSZAWA

Nasza Firma w sezonie zimowym świadczy min. usługi związane z eliminowaniem oblodzenia, odśnieżaniem parkingów, placów zewnętrznych, chodników i usuwaniem śniegu z dachów. Zajmujemy się pracami związanymi z usuwaniem sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i budynków, wynikających nadmiernych opadów śniegu.
Każdemu klientowi mającemu podpisaną z nami umowę na odśnieżanie parkingów i odśnieżanie dachów dedykowany jest z naszej strony kierownik obiektu. Podczas wykonywania usługi Zleceniobiorca ma z nim bezpośredni kontakt 24 godziny na dobę.

Dla naszych klientów pełnimy kompleksową usługę obejmującą:

 • odśnieżanie parkingów
 • odśnieżanie dróg wewnętrznych
 • odśnieżanie chodników
 • odśnieżanie terenów osiedlowych
 • usuwanie oblodzenia
 • posypywanie solą lub chlorkiem potasu
 • pryzmowanie śniegu
 • wywóz śniegu

Korzyści płynące ze współpracy z firmą odśnieżającą

Choć pierwszy śnieg może wyglądać pięknie, wraz z jego pojawieniem się administratorom wielu obiektów przybywa zmartwień i obowiązków. Odśnieżanie parkingów, dachów, dróg wewnętrznych i chodników to nie lada wyzwanie, które musi zostać czym prędzej zrealizowane. W takich sytuacjach korzyści płynących ze współpracy z profesjonalną firmą odśnieżającą jest wiele, a spośród nich warto wymienić:

 • oszczędność czasu – nasza firma pojawi się na miejscu najszybciej, jak to możliwe i wykona zlecenie,
 • bezpieczeństwo – drogi i chodniki nie będą pokryte śniegiem ani lodem, a dodatkowo zostaną posypane solą lub chlorkiem potasu, by nie były śliskie i nie stanowiły niebezpieczeństwa,
 • pewna realizacja – odśnieżaniem i odladzaniem zajmą się profesjonaliści, którzy niczego przy tym nie uszkodzą, a prace zostaną wykonane dokładnie i rzetelnie,
 • korzystanie z odpowiednich oraz bezpiecznych metod i środków (np. substancji niwelujących poślizg).

Nasza firma odśnieżająca zapewnia pełną obsługę na terenie Warszawy oraz w razie potrzeby również okolicznych miejscowości.

Odśnieżanie parkingów i chodników to zadanie dla naszej firmy

Kiedy pojawia się prawdziwa zima, przynosi radość dzieciom ale i obowiązki dorosłym. Odśnieżanie parkingów, ulic i chodników to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa.
Nie trudno bowiem o wypadek na chodnikach zasypanych śniegiem albo pokrytych lodem.
W przypadku kiedy ktoś złamie rękę lub nogę na nieodśnieżonej nawierzchni, najprawdopodobniej doszło do zaniedbania w utrzymaniu nieruchomości w należytym stanie. Jeśli tak – możemy domagać się rekompensaty.
Osoby poszkodowane coraz bardziej są świadome tego, że mogą otrzymać odszkodowanie za krzywdę powstałą wskutek takiego zdarzenia.

PRZEPISY Zarządca nieruchomości, ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy tj. na podstawie art. 415 Kodeksu Cywilnego przez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten, kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Doznana przez osobę poszkodowaną krzywda uprawnia do żądania odszkodowania i zadośćuczynienia na podstawie art. 444 k.c. w związku z art. 445 § 1 k.c.

Reasumując, każda dopuszczona do użytkowania droga, parking i chodnik powinien zostać uprzątnięty z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
Odpowiedzialność osoby fizycznej, gminy czy przedsiębiorcy nie wynika wyłącznie z faktu, że na drodze zalegał śnieg lub lód, lecz z tego, czy dana osoba lub podmiot należycie wykonywał swoje obowiązki wynikające z ustawy. W warunkach zimowych mogą bowiem występować takie zjawiska pogodowe, jak np. marznące opady deszczu, powodujące gwałtowne oblodzenia, czy ciągłe intensywne opady śniegu, którym nie da się zapobiec i trudno przeciwdziałać ich skutkom.

ODŚNIEŻANIE MASZYNOWE I RĘCZNE Wieloletnie realizowanie usługi odśnieżania obiektów w Warszawie przyczyniło się do powiększania naszego doświadczenia. Sprzęt którego używamy: koparki, koparko-ładowarki wyposażone są w profesjonalne oprzyrządowanie z hydraulicznym sterowaniem. Operatorzy maszyn wspomagani są pracownikami z narzędziami ręcznymi w miejscach trudno dostępnych dla maszyn. Dbają również o właściwe posypanie odśnieżonej powierzchni solą lub piaskiem.

WYWÓZ ŚNIEGU W przypadku obfitych opadów zimowych i ograniczonej powierzchni nieruchomości, z czasem dochodzi do sytuacji braku miejsca do zgarniania śniegu. Problematyczne staje się utrzymanie pełnej funkcjonalności obiektu. Konieczne jest wówczas zamówienie usługi wywozu śniegu. Zorganizowanie przedsięwzięcia polega na podstawieniu wywrotki i ładowarki. Realizujemy załadunek i wywóz zalegającego śniegu.

POSYPYWANIE SOLĄ I PIASKIEM Usunięcie śniegu to nie wszystko, aby w pełni utrzymać funkcjonalność nawierzchni. Aby zapewnić bezpieczeństwo poruszania się pieszych i pojazdów, wykonujemy ręczne posypywanie powierzchni solą drogową oraz piaskiem w celu rozpuszczenia oblodzeń, a także zapobiegania śliskości.

Dlaczego usuwanie śniegu z dachów jest tak ważne?

Nie odśnieżony w odpowiednim czasie teren na którym śnieg odkłada się na różnych powierzchniach, utwardza się i lodowacieje z czasem jest coraz trudniejszy do usunięcia. Na powierzchni dachu natomiast zwiększa stopniowo swoją wagę.

W okresie zimy przy obfitych opadach śniegu, jego warstwa narasta bardzo szybko co powoduje dodatkowe obciążenie a w konsekwencji jeżeli nie zostanie on usunięty może poważnie naruszyć daną konstrukcję dachu.

Przedstawiamy normy wyznaczone przez polskie ustawy określające średnie orientacyjne wartości ciężaru objętościowego śniegu.
- świeży śnieg: 1 kN/m3
- śnieg mokry: kN/m3.
- śnieg stary: 2,5-3,5 1 kN/m3
- śnieg osiadły: 2 kN/m3

Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo danego dachu względem grubości pokrywy śnieżnej:
- warunki pogodowe towarzyszące opadom w danym regionie
- rozkładanie się śniegu względem ukształtowania powierzchni dachu
- wytrzymałość nośna konstrukcji dachu
- ciężar objętościowy śniegu, wynikający z struktury dachu
- czas zalegania pokrywy śnieżnej
- wielkość i kształt dachu
- stopień nachylenia
- bliskość sąsiednich budynków

Ponieważ każda konstrukcja ma swoja określoną wytrzymałość a śnieg zwłaszcza mokry potrafi ważyć nawet do 500-800 kg na m2! Dlatego warto do sprawy podejść odpowiedzialnie. Możemy zamówić ekspertyzę u specjalisty stanu konstrukcji dachu przy różnych wariantach obciążenia śniegiem. Musi to wykonać osoba która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej. Na podstawie obliczeń wynikających z parametrów takich jak: zużycia techniczne dachu, możliwości nośne, konstrukcja itp. otrzymamy od inżyniera interesujące nas dane.

Czy mamy gwarancję bezpieczeństwa?
Eksperci mimo wszystko zalecają stosowanie się do ogólnie przyjętych przepisów.
Analiza naszego dachu przez fachowca daje nam pewne zabezpieczenie i ogólną wiedzę.
Żadne szacunkowe dane nie powinny być jednak priorytetem dotyczącym decyzji o dbałość stanu technicznego budynku.
Kiedy skupimy się na wyliczeniach i będziemy chcieli zaoszczędzić na odśnieżaniu dachu, może dość do naruszenia konstrukcji a nawet katastrofy w przypadku zdawałoby się naprawdę rzetelnych i dokładnych wyliczeń szacunkowych.
Inna sytuacja jest wtedy, gdy w ramach wymiarowania konstrukcji dachu, inżynier uwzględnił ponadprzeciętne obciążenia śniegiem – wtedy, jeśli w danym regionie występują nawet większe opady śniegu nie będzie konieczności dodatkowego usuwania śniegu z dachu.

Dlaczego odśnieżanie dachów to obowiązek?

Zalegający na dachu śnieg to poważne obciążenie i potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego warto zdecydować się na odśnieżanie dachów w Warszawie proponowane przez firmę Green Point.

PRZEPISY
Osoba odpowiedzialna za nieruchomość, która nie zastosuje się do zaleceń odśnieżenia dachu, może zostać ukarana mandatem. Obiekt na mocy przepisów, zgodnie z ustawą Prawa budowlanego, może zostać natychmiastowo wyłączony z użytkowania do czasu usunięcia zagrożenia. Zarządcy, właściciele i użytkownicy budynków mają obowiązek usuwania śniegu z dachów, szczególnie podczas obfitych opadów śniegu. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obiektach. Dochowując należytej staranności, dbałość o zachowanie przepisów gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych.

Podejmowane przez osoby odpowiedzialne działania to przykładowo:
- przeprowadzenie kontroli podczas opadów śniegu
- niedopuszczanie do przeciążenia dachu przez zalegający śnieg
- usuwanie brył, sopli, nawisów śniegowych

Proponujemy Państwu nawiązanie współpracy z firmą Green Point, która posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie odśnieżaniu dachów na terenie Warszawy i innych województw w Polsce. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, wymagane uprawnienia, sprzęt i wyposażenie do tego aby działać sprawnie i skutecznie.

Organizacja i kwestie techniczne przy odśnieżaniu dachów

Usuwanie śniegu z dachu to usługa polegająca na usunięciu zalegającego śniegu. Może się wydawać proste i nie wymagające zbytnio zaangażowania. Nic bardziej mylnego. Do tego żeby akcja przebiegała sprawnie i bezproblemowo trzeba dokładnego przygotowania ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.
- Na kilka miesięcy przed zimą zamawiający podpisuje z nami umowę na odśnieżanie konkretnego dachu
- Podczas zimy wykonawca ma obowiązek monitorować warunki atmosferyczne i grubość pokrywy śniegu.
- Termin odśnieżania dachu wyznacza Zleceniodawca. W dniach wykonywania zlecenia zapewnia wstęp na dach, poprzedzony kontrolą trzeźwości. Teren zrzutu śniegu ma być ściśle wyznaczony i zabezpieczony.
- Wykonawca zapewnia jednocześnie sprzęt do załadunku śniegu, wywrotkę do wywozu i inne niezbędne narzędzia.
- Na terenie dachu oprócz pracowników w liczbie od kilku do kilkunastu, jest obecny nadzór w osobie kierownika i brygadzisty.
Każdorazowe zejście i wejście pracownika na dach jest ściśle monitorowane ponieważ bezpieczeństwo załogi jest dla nas priorytetem.

Dlaczego my?
- doświadczeni i przeszkoleni pracownicy
- wieloletnie nabyte umiejętności
- profesjonalna współpraca z klientem
- dbałość o bezpieczeństwo
- specjalistyczny sprzęt
- odpowiedzialny nadzór
- wysoka jakość usług

Zakres usług:
- odśnieżanie dachów płaskich
- odśnieżanie dachów skośnych
- usuwanie sopli
- usuwanie nawisów śnieżnych
- wywóz zalegającego śniegu
- odśnieżanie hal wielkopowierzchniowych,
- monitorowanie grubości pokrywy śnieżnej,
- czyszczenie rynien przed zimą.

Od czego zależy cena odśnieżania dachu w Warszawie?

Cena odśnieżania dachu zależy od:
- powierzchni dachu
- stopnia trudności wykonania usługi
- kąta nachylenia dachu

Dlaczego warto podpisać umowę na odśnieżanie parkingu i dachu w Warszawie z doświadczoną firmą Green Point?

Z klientami, którzy nam zaufali współpracujemy od wielu lat. Są zadowoleni z naszych usług i polecają nas innym kontrahentom. Nie martwią się o bezpieczeństwo swoich obiektów podczas zimy. Swoją energię i uwagę mogą spokojnie przekierować na inne ważne zadania. Ci którzy nie mają podpisanych umów, w sytuacjach kryzysowych gorączkowo poszukują ekip do odśnieżania dachów i parkingów. Dzwonią do różnych firm, zamieszczają ogłoszenia w mediach tracąc w ten sposób mnóstwo czasu narażając się na stres. Niektórzy ryzykują usuwając śnieg z dachu na własną rękę. Niestety takie decyzje mogą skutkować uszkodzeniem powierzchni, przedziurawieniem pokrycia, a w konsekwencji przeciekaniem.

Zapraszamy do kontaktu właścicieli firm, administratorów i wszystkie osoby odpowiedzialne za zgodne z przepisami funkcjonowanie podległych im obiektów w Warszawie.

Kontakt z nami:
Odśnieżamy w rejonie: Warszawa i okolice tel. 531 006 140
Jesteśmy firma działającą od 20 lat na rynku,
Posiadamy ubezpieczenie w kwocie 5 mln. zł
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Odśnieżanie dachów i parkingów Warszawa – pomoc profesjonalistów

Darmowa wycena:
www.greenpointpp.pl
biurogp@greenpointpp.pl

Piekarek Sebastian
tel. 531 006 140
e-mail: piekarek.sebastian@greenpointpp.pl

Klimek Małgorzata
tel. 578 028 098
e-mail: klimek.malgorzata@greenpointpp.pl

 
Sprawdź nasze usługi!

Ponad 20 lat doświadczenia


Skontaktuj się z nami O nas

  Prośba o kontakt

  Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Green Point PP Polska Sp. z o.o. Sp.k.: